NEZVESTIJA

Nezvestija on Akateeminen NESU ry:n sponsoroima ja Hannu Pajusen järjestämä jokavuotinen pöytäjääkiekkoturnaus.