Talvinecathlon 07.-08.01.1994

Toinen talvinecathlon järjestettiin tammikuun alussa 1994. Pele, joka toimi kisojen pääylikoordinaattorina, oli onnistunut järjestämään mukaan uusia mielenkiintoisia lajeja. Necathloniin osallistuivat seuraavat henkilöt: Pele, Pekka, Ele, Arto, Ville, Petkos, Magi, Hannu, Pilkka, Iikka, Jens ja Jyri, joka joutui valitettavasti keskeyttämään ensimmäisen päivän jälkeen. Ensimmäistä kertaa Necathlonia oli seuraamassa lukuisia katselijoita.

Lajeina olivat: Golfsimulaattori,Miekkailu, Othello, 9-pallo,Pöytäjääkiekko, Mäkihyppy, Tikanheitto, Purkansyljentä, Heitäsikaa ja Uinti. Varsinkin mäkihyppyä arvosteltiin vaarallisena lajina, mutta se saatiin läpi suuremmitta vammoitta, ja antoi aihetta jatkaa urheilullisten lajien linjaa.

Tulokset
G
o
l
f
s
i
m
u
l
a
a
t
t
o
r
i
M
i
e
k
k
a
i
l
u
Y
s
i
P
a
l
l
o
J
ä
ä
k
i
e
k
k
o
O
t
h
e
l
l
o
T
i
k
a
n
h
e
i
t
t
o
H
e
i
t
ä

s
i
k
a
a
P
u
r
k
a
n
s
y
l
k
y
S
u
u
r
m
ä
k
i
U
i
n
t
i
Y
h
t
e
e
n
s
ä
Ele0.500426959035.50
Iikka946.502361.52034.00
Jens626.5024090231.50
Ville3.566.590001.54030.50
Pele00026911.50625.50
Magi0900912.51.50023.00
Petkos000640003922.00
Pekka2220022.506420.50
Hannu3.502200450117.50
Pilkka00220000138.00
Arg0.52000000002.50
Jyri0---------0.00


Kuvagalleria

This page was automatically generated on 29.08.1996 19:22:56