Syysnecathlon 1993

Toinen syysnecathlon järjestettiin marraskuussa 1993.

Tällä kertaa kisailtiin mm. seuraavissa lajeissa: Lantinheitto, Purkansyljentä, Ammunta ,Tennispallonpudotus, Golf, Flipperi, Darts ja Pingispallonpuhallus. Viimeisenä lajina oli Uinti, jonka voittajaksi nousi perinteiseen tapaan Petkos.

Seuraavassa taulukossa järjestys on oikein kolmen ensimmäisen osalta. Muilta osin lähinnä lista mukana olleista.

Tulokset
L
a
n
t
i
n
h
e
i
t
t
o
P
u
r
k
a
n
s
y
l
j
e
n
t
ä
A
m
m
u
n
t
a
G
o
l
f
?
T
e
n
n
i
s
p
a
l
l
o
t
F
l
i
p
p
e
r
i
D
a
r
t
s
P
i
n
g
i
s
p
u
h
a
l
l
u
s
U
i
n
t
i
Y
h
t
e
e
n
s
ä
Pekka??????????0.00
Ele??????????0.00
Jens??????????0.00
Petkos?????????99.00
Pilkka??????????0.00
Pele??????????0.00
Jyri??????????0.00


Kuvagalleria

This page was automatically generated on 29.08.1996 19:22:56