Syysnecathlon 16.-17.10.1992

Järjestyksessään ensimmäinen syysnecathlon järjestettiin lokakuun puolessa välissä 1992. Suurella osaa kilpailijoista painoi edellisenä päivänä juhlittu tutorleiri II ja sen jatkot Ivusella. Osanottajia oli kuitenkin runsaasti, ja kilpailu käytiin kireästä aikataulusta huolimatta lähes ajoissa loppuun.

Ensimmäisenä päivänä kisailtiin Keilailun ja Biljardin parissa Kupittaan keilahallissa. Loput kahdeksan lajia sijoitettiin lauantaihin. Ne olivat: Tetris, Ristinolla, Saappaanheitto, Darts, Heitä Sikaa, Lantinheitto, Blackjack (soitettiin sääntötarkistus Börssistä) ja Yliopistomäen ympärijuoksu.

Kannattaa huomioida, että tätä kirjoitettaessa 4 vuotta jälkikäteen ei ole saatavissa alkuperäisiä tuloksia, joten seuraavassa esitetyt ovat pisteiden ja sijoitusten osalta NESU-letterin ja muistin pohjalta kirjoitettuja. Kolmen ensimmäisen kohdalta järjestys on joka tapauksessa oikea.

Tulokset
K
e
i
l
a
i
l
u
B
i
l
j
a
r
d
i
T
e
t
r
i
s
R
i
s
t
i
n
o
l
l
a
S
a
a
p
p
a
a
n
h
e
i
t
t
o
D
a
r
t
s
H
e
i
t
ä

s
i
k
a
a
L
a
n
t
i
n
h
e
i
t
t
o
B
l
a
c
k
j
a
c
k
J
u
o
k
s
u
Y
h
t
e
e
n
s
ä
Petkos9?????64?928.00
Vekko?96??0?09-24.00
Jenne???9???9??18.00
Tapsa4???9560??24.00
Pekka????409?4421.00
Ele?4??3???6619.00
Jyri?34??9????16.00
Masa???465???-15.00
Ivu?69?0?????15.00
Pele6??6??????12.00
Timo???????63?9.00


Kuvagalleria

This page was automatically generated on 29.08.1996 19:22:57