Akateeminen NESU ry				    1.12.1995 Turku
Henrikinkatu 8/13
20500 Turku

Toimintasuunnitelma vuodelle 1996

 1. Yhdistyksen toimitilat

  Yhdistyksellä ei ole tiedossa vakinaisia toimitiloja, postiosoitteeksi tulee hallituksen päätöksen mukaisesti joko sihteerin tai pj:n asunto.

 2. Hallitus

  Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa jäseniston toiveiden mukaisesti. Hallituksessa toimivat ainakin puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja, ja taloudenhoitaja.

 3. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen hallitus kokoontuu aina tarvittaessa. Yhdistyksen sääntömääraiset yleiskokoukset pidetään seuraavasti: 1) Kevätkokous tammi-toukokuun välisenä aikana 2) Syyskokous heinäkuun ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Kokouksen aika ja paikka ilmoitetaan henkilökohtaisella kutsulla jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

 4. Tiedotustoiminta

  Yhdistyksen tärkeimpina tiedotuskanavina toimivat seuraavat mediat:

  Nesuletter ilmestyy tarpeen mukaan, ja on jäsenistölle ilmainen. Lehden tulisi sisältää kaikkea jäsenistöä kiinnostavaa materiaalia. Lehden tulisi myös dokumentoida yhdistyksen toimintaa.

 5. Vuoden 1996 toiminta

  Alla mainittuja tapahtumia voidaan hallituksen harkinnan mukaan yhdistää ja integroida toisiinsa. Muita tapahtumia ja tempauksia pyritaan organisoimaan ja tukemaan jäsenistön kiinnostuksen mukaan.