NESU-letter

NESU-letter on Akateeminen NESU ry:n toimintaa dokumentoiva lehti. Se ilmestyy aina tarvittaessa.

Jatkossa NESU-letteristä on tarkoitus tehdä paperiversion lisäksi lähes identtinen HTML-lehti. Vanhojen lehtien artikkeleista julkaistaan vain osa.

1/92 2/92 1/93 4/93

1/94