Puheenjohtaja ja päätoimittaja kertovat

Suurella ilolla meillä on kunnia ilmoittaa asiasta tietämättömille, että yhdistyksemme Akateeminen NESU ry:n rekisteröitymisanomus on hyväksytty oikeusministeriön pikakäsittelyssä 8.10.1992. Olemme siis olleet täysivaltainen rekisteröity yhdistys jo yli kaksi kuukautta. Mitään radikaalia muutosta toimintaan rekisteröityminen ei kuitenkaan aiheuta. Asioita hoidetaan edelleen vanhaan tapaan melko vapaamuotoisesti j amahdollisimman epäbyrokraattisesti. Joskin tietyt lain ja sääntöjen edellyttämät paperit pitää tietenkin asianmukaisesti laatia.

Yhdistyksen alkuvuoden merkittävimpiin suunnitelmiin kuuluvat TYY:n alayhdistysanomus, talvi-Necathlon(tm) ja oluttesti. Lisäksi yhdistys ryhtyy käynnön toimiin, jotta yliopiston legendaariselle bilepaikalle, AJK:lle, palautettaisiin sille kuuluva asema Ainoana Oikeana Bilepaikkana. Paikan omistajan aloitteesta käydyissä neuvotteluissa onkin AJK:n välitysoikeudet luovutettu yhdistyksellemme. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että AJK:n käyttö bilepaikkana helpottuu, kun on olemassa selvä taho, jonka kautta varaukset tehdään.

Koska edelleen on esiintynyt kyselyjä siitä, mikä NESU oikein on, niin selvitettäköön asiaa vielä kerran: Akateeminen NESU ry on pääasiassa oman yliopistomme vapaa-ajan järjestö, joka pyrkii luomaan jäsenistölleen vapa-ajan harrastemahdollisuuksia. Tärkeimmät toimintamuotomme ovat toistaiseksi olleet Necathlon(tm)-kisojen ja oluttestien järjestäminen sekä osallistuminen erinäisiin tapahtumiin, kuten Mass Sports GAmesiin ja Sammonmaljan potkupallosarjaan. Lisäksi tarjolla on lukuisia muita tapahtumia, kuten yhteisristeilyt, pikkujoulut ja Nezvestija(tm).

Tällä hetkellä turkulaisessa ylioppilaselämässä on havaittavissa selvä uudenlainen trendi: ainejärjestöt paisuvat massiivisiksi mammuttiorganisaatioiksi, joiden jäsenistä 80-90% ei ole juuri millään tavalla mukana yhdistyksen toiminnassa. Juuri tämä lieneekin luonut selvän tarpeen kokonaan uudentyyppisille järjestöille, joista esimerkkejä ovat HOS ja NESU. Jäseniksi hyväksytään vain aktiivisia henkilöitä, jotka ovat valmiita tekemään asioita yhdistyksen hyväksi, ja ovat muutenkin mukana yhdistyksen toiminnassa. Tällaisena järjestönä NESUkin pyrkii pysymään.

Yhdistyksemme jäsenpolitiikasta lienee aiheellista myös lausua muutama sana. Jäsenvaatimuksia pohdittaessa tärkeimmiksi kriteereiksi nesumaisuuden lisäksi on sovittu osallistumiset NESUn tempauksiin ja ns. "jatkuva näyttö" eli se, että on mukana ja toiminnassa. Tarkoitus on, toisin kuin mammuttijärjestöissä, että kaikki nesut ainakin tuntisivat toisensa. Tähänhän koko nesuhenki perustuukin.

Tavoitteena oleva aktiivisuus on koetuksella esimerkiksi tätä lehteä koostettaessa. Valitettavasti muutamia poikkeuksi lukuunottamatta kirjoittaminen jääkin yleensä siihen deadlineen ja sen jälkeiseen aikaan. Tässä asiassa olisi syytä myös ajatella vähän päätoimittajaparkaa, joka ei pääse edes aloittamaan töitä ennen kuin on saanut jutut. Päävastuu kirjoitustyössä oli tässä letterissä 4-5 vastuunsa tuntevan nesun harteilla. Muuten nesun toiminnassa kyllä täytyy olla tyytyväinen jäsenistön aktiivisuuteen.


Petri Koskelainen & Kimmo Murto