Muut lehdet

KYLISTE 2/94 ja 3/94

Keväällä toimitimme Turun kauppatieteilijöiden Kyliste-nimiseen lehteen artikkelin yhdistyksestämme. Artikkelin tarkoituksena oli osaltaan selventää sekaannusta, jota nimemme aiheuttaa. Kauppatieteilijöillähän on NESU-niminen Pohjoismainen yhteistyöorganisaatio. Artikkelimme sai heti vastakaikua. Silminnäkijän mukaan NESU Turun Ky:n silloinen puheenjohtaja H. Veijola näki sen tuoreeltaan ja veti välittömästi herneet nenäänsä. Tuloksena oli jo samassa numerossa ilmestynyt aggressiivinen vastine, jossa Veijola piti "puuhasteluamme" "arvelluttavana ja täysin naurettavana" sekä syytti meitä nimen Nesu "väärästä" ja "luvattomasta" käytöstä. Seuraavassa numerossa jouduimme vastineessamme lyhyesti perustellen kiistämään nämä väärät syytökset.

Mainittakoon, että myöhemmin Wartissa tapasimme epävirallisesti muita KY:n Nesun hallituksen jäseniä, jotka havaitsimme hyvin miellyttäviksi ihmisiksi. Syksyn avajaisbileidemme kutsuvierainakin he viihtyivät pitkään. Yhdistystemme välejä voisi kai nyt luonnehtia ongelmattomiksi ellei peräti lämpimiksi.

Numerossa 3/94 oli myös artikkeli NESU Turun KY:n järjestämästä pohjoismaisesta seminaarista 'Management in crisis situation', jonne H. Veijola vastineessaan ystävällisesti kutsui myös meidät. Seminaarin parasta antia artikkelin mukaan oli työministeri Ilkka Kanervan puhe, jossa hän ennusti Suomen talouskasvun vuonna 1995 olevan Euroopan nopeinta. Artikkelista ei selviä, miten suureksi Kanerva arvioi Suomen työttömyyden vuonna 1995.

piltti-FILE

Arvovaltainen Asteriski ry:n pää-äänenkannattaja FILE määrittelee pilteille suunnatussa erikoisnumerossaan Nesun seuraavasti: "järjestö, joka karrastaa mm. bileitten järjestämistä ja nesuttamista". Mikäli tässä tarkoitetaan Akateeminen Nesu ry:tä, eikä esimerkiksi näitä muita edellä mainittuja nesuja, täytyy palauttaa mieliin yhdistyksemme virallinen määritelmä. Nesuhan on TYY:n alainen ainejärjestöistä riippumaton vapaa-ajan urheilu- ja kulttuurijärjestö. Nesuttaminen on tietenkin laajasisältöinen verbi, mutta on syytä muistaa erityisesti maineikas urheilutoimintamme. Yhdistyksemme panosta mm. terveiden elämäntapojen tukijana ei näin ollen voi liikaa korostaa.

Petri Lehtimäki